Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ik heb vanavond lang zitten spitten en kwam er uiteindelijk achter dat LibO (en OOo) hiervoor een heel vreemde constructie hebben. Je moet die geluidsfile koppelen aan één diawisseling. Belachelijk eigenlijk.

Ik heb mijn testje nu werkend. Maar je kunt op deze manier niet met de interne speler de muziek tijdelijk stopzetten of anderszins beïnvloeden.

Groet,
Joop

PS. zie verder mijn volgende mailtje.Op 3-3-2012 0:36, Joop schreef:
Ik heb weinig ervaring met Impress. Maar heb iemand toegezegd om te
helpen met het maken van een presentatie met LibO. Ik heb nog 3.3.

De wens is dat ergens tijdens de lezing presentatie (handmatige
diawisselingen) een dia komt waar een lied begint en dan tijdens het
lied automatisch een serie dia's (met foto's en tekstjes) worden
getoond. Zodra het lied is afgelopen moet er weer overgeschakeld worden
naar handmatige wisselingen. Dat is dus de bedoeling.

Maar ik loop al tegen het probleem aan dat ik als in de Tekenmodus met
invoegen Film en geluid de koppeling naar het mp3 bestand leg, dat dan:
- de foto op de achtergrond of het tekstkader ervoor wordt vervangen
door een grijs vlak met een speaker symbool. Als ik het dat vlak naar
achteren breng, blijkt bijvoorbeeld dat tekstkader echt weg. Kan het
gelukkig wel weer opnieuw er inzetten, maar dat zou toch niet moeten;
- als er gewisseld wordt (bij deze test nog handmatig) naar de volgende
dia, dat dan de muziek stopt de muziek.

Hoe kan ik maken dat die muziek doorloopt onder de serie dia's?

Misschien loop ik morgen tegen nog andere problemen aan. Dan kom ik
morgenavond wel met de volgende vragen. Maar nu ga even stoppen.

Joop--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.