Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ik ben vorige week definitief overgestapt op LO van Open Office. Ik heb ze een tijdje naast elkaar gebruikt en bij mij werkte OL sneller, vooral opstart). Tevens vind ik het belangrijk dat er een hulpmogelijkheid is via e-mail. Momenteel is men bezig handleidingen te vertalen in het Nederlands. Ook dat vindt ik prettig. Je kunt LO gebruiken naast Open Office, maar wil je later Open Office van je computer afhalen, moet je Libre Office "repareren" met het gedownloade installatieprogramma, dus ik zou je aanraden de download te bewaren.
Met het herkennen van documenten heb ik geen probleem gehad.

Groet,
Martin.vanDam@tele2.nl


Op 3-3-2012 14:58, Rene de Graaf schreef:
Ik maak al enige tijd ( particulier ) gebruik van Open Office,
is het makkelijk om naar Libre Office over te stappen en
worden alle documenten herkend ?

Zijn er voordelen aan de overstap ? ( sneller, kleinere bestanden etc. )

Ik hoor graag van U

renedegraaf@casema.nl
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.