Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 9-3-2012 23:04, Cor Nouws schreef:
Joop wrote (09-03-12 19:35)
Ik blijf weer schrijven aan mezelf, ter lering ende vermaak voor
anderen. En hopelijk komt er iemand die me kan vertellen hoe ik de
problemen kan oplossen.

Weinig ervaring mee.
Heb hier (Ubuntu, 3.5.1rc1) lokaal een .avi van 4.5 MB en een .flac
(geluidsbestand) van gelijke omvang.
Spelen prima af automatisch na het starten van de dia, samen in één
presentatie. Het filmje wordt in de ontwerp-modus getoond als een
vraagteken. Maar werkt dus prima.
In 3.5.1.1 op WIndows en hetzlefde filmpje, crasht Impress.

Wat ik me van vroeger herinner is dat OpenOffice geluids/filmbestanden
afpseelt met behulp van de mediaspeler van je OS.
En ik meen iets (??) gelezen te hebben over het niet kunnen vergroten
van een film, die in een dia is geplaats.
Kan me daarin echter vergissen.)

Je zou kunnen zoeken in de internationale fora, of er ervaringen zijn
met jouw OS en jouw type geluidbestanden..


Cor,

In februari antwoordde jij op Nabble op een soortgelijke vraag. Dat het bekend is. In de vorige versie werkte het wel helaas.

Ook anderen beklagen zich hierover.

Zit dus niets anders op dan om te wachten en de filmpjes maar buiten de presentatie om te tonen.

Toch dank voor het meedenken.

Groet,
Joop

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.