Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Joop,

Joop wrote (05-03-12 10:15)
Ik zit maar steeds aan mijzelf te schrijven, opdat iedereen weet waar ik
tegenaan loop.

Waarvoor in ieder geval mijn dank :-)

In 3.5 is er net nog steeds dezelfde kromme oplossing voor muziek die
over meerdere dia's moet doorlopen. Bovendien kun je dat bestand alleen
koppelen en niet als geheel opnemen in de presentatie.

Wat natuurlijk mee speelt met dit soort vragen, discussies, is dat het echte ontwikkelwerk internationaal plaats vindt. En ook de issues, bugs en wensen, daar worden bijgehouden en bekeken. En dan bedoel ik met 'internationaal' natuurlijk de internationale lijsten en pagina's.

Je zult merken dat de mensen die weten wat er internationaal speelt (o.a. o.g.) dat hier wel eens melden, maar het is wat lastig om dat voor elk punt in detail te doen.

Dus er geldt steeds: ben je erg geïnteresseerd in een bepaald punt en krijg je er geen duidelijkheid over op deze lijst, kijk dan internationaal.

Ingang: http://wiki.documentfoundation.org/Main_Page/nl#Invoeren_en_Behandelen_van_Bugs

(Best mogelijk dat die niet helemaal actueel is - verduidelijken mag altijd).

Veel van de onderwerpen die hier langs komen, hebben ook internationaal aandacht. Zo zal er over muziek en Impress zeker wat de vinden zijn in BugZilla.

Hoop dat dit een beetje helpt :-)

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.