Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


On donderdag 8 maart 2012 14:16:22 Ivo ten Hagen wrote:
Cor,
Als ik een pdf-export maak en die afdruk gaat het wel goed.
Onbegrijpelijk
Ivo

Op 8-3-2012 14:02, Ivo ten Hagen schreef:
Het gaat over een briefsjabloon, waar de bovenmarge 13 cm is, maar een
(voor de test grijs gemaakt) frame voor het adres op 4 cm vanaf de
bovenkant is gepositioneerd. Het ronde logo is ook vervormd.
Bij andere documenten lijkt er niets aan de hand.

Een van de instelling van mijn afdruksysteem geeft mij de mogelijkheid om dat 
wat moet worden afgedrukt, maar niet op het papier past of binnen de 
afdrukmarges, zo te verkleinen dat het wel in zijn geheel wordt afgedrukt. Als 
dan ook de afdrukverhouding mag wijzigen, worden cirkels ovalen en dat zou de 
vervorming kunnen verklaren.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.