Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Het gaat over een briefsjabloon, waar de bovenmarge 13 cm is, maar een (voor de test grijs gemaakt) frame voor het adres op 4 cm vanaf de bovenkant is gepositioneerd. Het ronde logo is ook vervormd.
Bij andere documenten lijkt er niets aan de hand.

Op 8-3-2012 13:48, Cor Nouws schreef:
Dag Ivo,

Ivo ten Hagen wrote (08-03-12 13:35)

Ik wil een brief maken met een adres op de juiste plaats voor de
vensterenvelop. Bij de afdruk is de bovenmarge echter 5 cm waar ik 4
ingesteld heb. Welke instelling moet ik hiervoor aanpassen?

A4 neem ik aan.
Bij Opmaak > Pagina tabje pagina staat bij de bovenmarge 4 cm ??
En dan afdrukken en de marge is 5...
Is dat bij alle afdrukken zo, dat je bovenmarge zoals ingesteld in het document, door de printer(driver) wordt aangepast?

groet,


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.