Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


 Als trucje om dat probleem op te lossen gebruik ik al vele jaren (zowel in
LO Writer, en voordien in OO.o Writer en in MS Word) een koptekst die tot
juist boven het venster van de enveloppe komt gecombineerd met een tabel
met 1 rij en 2 kolommen.  De kolombreedte van de eerste kolom maak ik tot
een klein stukje in het enveloppevenster en de andere kant ook juist binnen
het enveloppevenster.  Werkt al jaren heel goed.  De eerste pagina is dan
'afwijkend' zodat ik op pag 2 en volgende met een kleinere koptekst kan
werken en dus meer ruimte heb voor mijn brieftekst.
Hier een idee hoe dat er uit ziet:
http://img141.imageshack.us/img141/5945/08032012liboadresvenste.png

Jan


Op 08-03-2012 13:35, Ivo ten Hagen schreef:

Beste mensen,

De onderstaande vraag heb ik eerder gesteld, maar ik kan het antwoord niet
meer terugvinden.

Ik wil een brief maken met een adres op de juiste plaats voor de
vensterenvelop. Bij de afdruk is de bovenmarge echter 5 cm waar ik 4
ingesteld heb. Welke instelling moet ik hiervoor aanpassen?

Bij voorbaat dank
Ivo

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.