Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Is er iemand die in BugZilla wil kijken of er al een issue is of er een 
moet worden gemaakt?
Ik ga in BugZilla etiketbug aanvullen/aanmaken en ook in de code kijken. De etiketdefinities heb 
ik al, nu nog zoeken waar en >hoe papierformaat wordt toegekend.

Ik heb bug 36874 (er zijn er 5 over het zelfde probleem) als hoofdbug genomen en het probleem 
opgelost en een patch ingediend. Door de drukte rond 3.5 hobbelt mijn patch er een beetje achteraan 
denk ik, er is nog geen respons geweest.
Er is dus hoop dat de papierformaatproblemen bij een volgende versie achter de rug zijn.

Winfried

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.