Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List indexGeacht heer Kollöfel

Ik ben bezig een instructie te schrijven voor LibreOffice 3.4.4, waarin ook het samenvoegen van 
afdrukken ter sprake komt.
Zoals u het omschreven heeft werkt het goed, op één ding na.
Bij het afdrukken, ook als de brief maar slecht 1 pagina beslaat, worden er toch 2 pagina’s 
gebruikt. De 2de weliswaar leeg, maar toch.
Ik heb van alles geprobeerd om de printer goed in te stellen, maar niets help.
Is dit een anomalie in de software?


met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.