Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Dag Jan,

Ik heb het deel Etiketten stap voor stap nagespeeld en hier een paar kleinigheden:
1. op pagina 13 onder punt 37.9.1.1.1. is de laatste .1. te veel
2. op pagina 14 onder punt 44.3 staat Gaaf waarvan ik Geef gemaakt heb.

Voor de goede orde: ik Werk met een iMac OS X 10.6.8 en
heb een centraal adressen bestand en een deelverzameling is het kerstbestand. Van dit laatste 
bestand heb ik etiketten gemaakt.

Met het printen had ik wat problemen. Het probleem is dat het hele bestand in het etiketten bestand 
werd geplaatst. Ik kon geen selectie maken welke wel en niet ge-etiketteerde moesten worden.

Soms moet ik nl. etiketten maken die een of andere doorsnede zijn van mijn centraal bestand en dan 
maak ik deze doorsnede door het selecteren van de records uit het centraal bestand net voor het 
printen. 

Ik heb een pagina uit mijn aantekeningen over OpenOffice toegevoegd waar een en ander nader is 
uitgelegd. Vanaf punt 7 begint het verschil.

Tevens heb ik mijn aantekeningen over het maken van visitekaartjes toegevoegd. Er is speciaal 
papier voor nodig. 

Het toevoegen van een logo is ook mogelijk. Sleep het logo naar het eerste etiket en plak het daar. 
Een beetje fatsoeneren en dan klik op Synchronize Labels. Klaar is kees.

M.vr.gr.

Jan Geenen

Etiketten printen

 1.   New > Labels
 2.   Selecteer het format van etiket dat je gaat gebruiken.
Opmerking: vink onder de Options tab Synchronize contents aan.
 3.   Klik New Document
 4.   Wanneer je het label document ziet ga dan naar View > Data Sources
 5.   In het data source venster selecteer de gewenste data source table
 6.   Sleep de gewenste rubrieken een voor een naar het etikettenblad. De procedure is als volgt: 
klik op de kolomnaam en houd de muis ingedrukt, sleep deze kolomnaam naar het etiket en laat de 
muisknop los. Dit voegt een rubriek in. Zet de kolommen in de gewenste volgorde om het eerste adres 
in het eerste etiket te completeren
 7.   Plaats de cursor in de laatste tekst positie van het laatste veld in het eerste etiket 
 8.   Kies Insert > Fields > Other en ga naar de Database tab
 9.   Selecteer Next record en klik op Insert en dan op Close
 10.  Om de labels te synchroniseren klik op de Sychronize Labels knop in het kleine venster
 11.  In het data source venster selecteer de records waarvan je etiketten wilt printen. Klik 
hiertoe op het rij-hoofd en gebruik de Shift en Control toets om meerdere records tegelijkertijd te 
selecteren
 12.  Op de Table Data bar klik het Data to Fields ikoon 
 13.  Save en of print het label document 


Visitekaartjes ontwerpen en printen

Visitekaartjes zijn etiketten waarvan ieder etikette dezelfde opdruk heeft. Eitkettenbladen 
daarentegen zijn plakbaar in tegenstelling met visitekaartjesbladen die zijn niet kleefbaar maar 
ieder visitekaartje moet apart uit het blad gedrukt worden.
Het ontwerpen loopt grotendeels parallel met dat van de etiketten. Het verschil is dat in
New > Labels niet een databank gebruikt wordt maar dat jezelf de tekst en opmaak moet verzorgen in 
het veld Inscription.
Ook voor het printen is er geen verschil.


On 9 dec 2011, at 17:46, Jan Kolloffel wrote:

Ik had, toen ik dit maakte, geen printer bij de hand en heb het zojuist thuis geprobeerd. En ja, 
in het 'moederdocument' is sprake van 1 pag. van 1 en in het naar printer gestuurde of als 
bestand afgedrukte resultaat is sprake van veel meer pagina's. Vreemd genoeg is er in het 
ontstane 'samengevoegde' document bij meer pagina's bekijken niets aan de hand, maar in het 
afdrukvoorbeeld zijn de extra pagina's wel zichtbaar en bij afdrukken komen ze ook te voorschijn.

Inmiddels de oorzaak gevonden: Voordat er wordt afgedrukt moeten de opties van LibreOffice 
Writer (!!) worden aangepast. Daar staat nl. aangevinkt: Lege pagina's automatisch ingevoegd bij 
afdruken. Als dat vinkje weg is, werkt het zonder die extra pagina's.
Dus LibreOffice Writer > Menu Extra > Opties > LibreOffice Writer > Afdrukken > genoemd vinkje 
weghalen.

Succes ermee,

Jan Kollöffel

Op 09-12-11 10:14, plmvantooren@hetnet.nl schreef:
Geacht heer Kollöfel

Ik ben bezig een instructie te schrijven voor LibreOffice 3.4.4, waarin ook het samenvoegen van 
afdrukken ter sprake komt.
Zoals u het omschreven heeft werkt het goed, op één ding na.
Bij het afdrukken, ook als de brief maar slecht 1 pagina beslaat, worden er toch 2 pagina's 
gebruikt. De 2de weliswaar leeg, maar toch.
Ik heb van alles geprobeerd om de printer goed in te stellen, maar niets help.
Is dit een anomalie in de software?


met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.