Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Heer Kolloffel,

Zeer bedankt, ook voor de snelheid.

Met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Jan Kolloffel
Sent: Friday, December 09, 2011 5:46 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Vraag over Afdrukken samenvoegen v an de auteur Jan Kollöfel

Ik had, toen ik dit maakte, geen printer bij de hand en heb het zojuist
thuis geprobeerd.  En ja, in het 'moederdocument' is sprake van 1 pag.
van 1 en in het naar printer gestuurde of als bestand afgedrukte
resultaat is sprake van veel meer pagina's.  Vreemd genoeg is er in het
ontstane 'samengevoegde' document bij meer pagina's bekijken niets aan
de hand, maar in het afdrukvoorbeeld zijn de extra pagina's wel
zichtbaar en bij afdrukken komen ze ook te voorschijn.

Inmiddels de oorzaak gevonden:  Voordat er wordt afgedrukt moeten de
opties van LibreOffice Writer (!!) worden aangepast. Daar staat nl.
aangevinkt: Lege pagina's automatisch ingevoegd bij afdruken.  Als dat
vinkje weg is, werkt het zonder die extra pagina's.
Dus LibreOffice Writer > Menu Extra > Opties > LibreOffice Writer >
Afdrukken > genoemd vinkje weghalen.

Succes ermee,

Jan Kollöffel

Op 09-12-11 10:14, plmvantooren@hetnet.nl schreef:
Geacht heer Kollöfel

Ik ben bezig een instructie te schrijven voor LibreOffice 3.4.4, waarin ook het samenvoegen van afdrukken ter sprake komt.
Zoals u het omschreven heeft werkt het goed, op één ding na.
Bij het afdrukken, ook als de brief maar slecht 1 pagina beslaat, worden er toch 2 pagina's gebruikt. De 2de weliswaar leeg, maar toch. Ik heb van alles geprobeerd om de printer goed in te stellen, maar niets help.
Is dit een anomalie in de software?


met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.