Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hallo Cor,

Het is niet om vervelend te doen maar kan Libre Office er niet beter vanuit
gaan dat hij gewoon het aantal pagina's print die het document bevat??

Groetjes
Kees

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Cor Nouws [mailto:oolst@nouenoff.nl] 
Verzonden: zaterdag 10 december 2011 12:57
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: Re: [nl-users] Vraag over Afdrukken samenvoegen v an de auteur
Jan Kollöfel

Jan Kolloffel wrote (09-12-11 17:46)
[...] Vreemd genoeg is er in het
ontstane 'samengevoegde' document bij meer pagina's bekijken niets aan 
de hand, maar in het afdrukvoorbeeld zijn de extra pagina's wel 
zichtbaar en bij afdrukken komen ze ook te voorschijn.

LibreOffice gaat er vanuit dat elke eerste pagina een rechter is (oneven).
Dus eerste pagina van een nieuwe brief is oneven.
ALs de brief een even aantal pagina's heeft, wordt er geen extra pagina
tussengevoegd.

groetjes,

--
  - Cor
  - http://nl.libreoffice.org


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.