Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hallo,Enige dagen geleden heb ik onderstaande vraag naar ondersteuning
   voor LibreOffice gestuurd. Tot op heden nog geen antwoord
   ontvangen. Wie weet op deze vraag een antwoord?In de verkenner van WindowsXP zijn de
   documenten niet door Windows te zien of te openen.Als ik LibreOffice start en daarna het 
document open dan lukt het
   wel.Via de verkenner rechtsklikken op de picto werkt ook niet, zelfs
   niet als ik naar de juiste picto van bijvoorbeeld swriter.exe ga.
   Windows voegt deze namelijk niet toe / herkent hem niet.Hoe kan ik dit oplossen of hebben 
jullie daar een oplossing voor?Graag reaktie.--Met vriendelijke groet,
Jan Talsma


jan.talsma@upcmail.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.