Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


  

Beste Cor
dat via Draw had ik idd al een keer geprobeerd, maar ik
vroeg me af of het ook nog op een andere manier kon?
Want via Draw dien
ik elke pagina apart als bijvoorbeeld afbeelding te kopiëren. Ik vroeg
me af of ik het ook als een soort tekstbestand kon binnenhalen.
Elke
suggestie is welkom

groet
Leon 
-- 

met vriendelijke groet

Leon
Crommentuijn
LC-OnderzoekenMeer

Beste Leon,


info@lc-onderzoekenmeer.nl [1] wrote (09-12-11 16:42) 

Voor een
rapportage wil ik een pdf (van een document) importeren in 
een
tekstbestand.

Met LibreOffice wordt de PDF import extensie
geïnstalleerd. 
Je kunt via Bestand > Openen gewoon je PDF benaderen.

Edoch ... het wordt geïmporteerd in een Draw document. Met elke regel
een tekstvak enzovoorts. 
Gaat voor veel documenten wel goed - ik
gebruik het om allerlei formulieren in te vullen en te ondertekenen. 
En
je kunt het weer exporteren als PDF  

Dit wordt dan een bijlage van
de rapportage.

... en misschien is dat weer goed als bijlage? 

vr.
groeten, 

-- 
 - Cor 
 - http://nl.libreoffice.org [2] 

--

Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org [3]

Posting guidelines + more:
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette [4] 
List archive:
http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/ [5] 
All messages sent to
this list will be publicly archived and cannot be deleted 
 


Links:
------
[1] mailto:info@lc-onderzoekenmeer.nl
[2]
http://nl.libreoffice.org/
[3] mailto:users+help@nl.libreoffice.org
[4]
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
[5]
http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.