Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hallo Kees,Bedankt voor je tips. Het volstond om LibO te deinstalleren, pc
   opnieuw opstarten en LibO opnieuw installeren.Daarbij heb ik dit keer de geavanceerde optie 
gekozen en nog extra
   onderdelen laten mee installeren.De picto's waren na installatie allemaal zichtbaar en apart 
buiten
   LibO om te openen.Met vriendelijke
    groet,
Jan Talsma


jan.talsma@upcmail.nl


Voordat je dit document uitprint denk
      er dan bij na of dat nodig is. Wees voorzichtig met het
      milieu!


Op 11-12-2011 8:51, Kees Kriek schreef:Hoi Jan


In de verkenner van WindowsXP zijn dedocumenten niet door Windows te zien of te openen.Als ik 
LibreOffice start en daarna het document open dan lukt het
wel.Via de verkenner rechtsklikken op de picto werkt ook niet, zelfs
niet als ik naar de juiste picto van bijvoorbeeld swriter.exe ga.Ik heb ook een laptop met XP. 
Daarop kan ik gewoon de documenten van LibO zien met verkenner. Je kan wel op de picto klikken 
schrijf je. Zie je de documenten dan dus wel?Windows voegt deze namelijk niet toe / herkent hem 
niet.Hoe kan ik dit oplossen of hebben jullie daar een oplossing voor?Graag reaktie.Lijkt mij meer 
iets met de instellingen van je mappen te maken te hebben. Misschien moet je de optie 'extenties 
voor bekenden bestandstypen verbergen' uit zetten


Groeten, Kees


--Met vriendelijke groet,Jan Talsmajan.talsma@upcmail.nl-- 
Unsubscribe instructions: E-mail tousers+help@nl.libreoffice.orgPosting guidelines + 
more:http://wiki.documentfoundation.org/NetiquetteList 
archive:http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/All messages sent to this list will be 
publicly archived and cannot be deleted
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.