Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index
Hoi Jan
 
In de verkenner van WindowsXP zijn de
documenten niet door Windows te zien of te openen.Als ik LibreOffice start en daarna het document 
open dan lukt het
wel.Via de verkenner rechtsklikken op de picto werkt ook niet, zelfs
niet als ik naar de juiste picto van bijvoorbeeld swriter.exe ga.
 
Ik heb ook een laptop met XP. Daarop kan ik gewoon de documenten van LibO zien met verkenner. Je 
kan wel op de picto klikken schrijf je. Zie je de documenten dan dus wel?

Windows voegt deze namelijk niet toe / herkent hem niet.Hoe kan ik dit oplossen of hebben jullie 
daar een oplossing voor?Graag reaktie.
 
Lijkt mij meer iets met de instellingen van je mappen te maken te hebben. Misschien moet je de 
optie 'extenties voor bekenden bestandstypen verbergen' uit zetten
 
Groeten, Kees
 
--Met vriendelijke groet,
Jan Talsma


jan.talsma@upcmail.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

                     
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.