Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Ik ben een handleiding aan het maken, waar ik aan het eind een begrippenlijst wil opnemen. In de handleiding wil ik de mogelijkheid bieden om direct naar het begrip in de begrippenlijst te springen. Dat gaat uitstekend met kruisverwijzigingen. Ik heb daar alleen 2 problemen mee:

 * In de odt is de kruisverwijzing aanklikbaar, maar in de PDF is dat
   niet zo. Hoe kan ik zorgen dat deze ook in de PDF aanklikbaar is? Ik
   heb volgens mij alle opties bij de PDF-export al geprobeerd ...
 * De kruisverwijzingen zijn niet zichtbaar, behalve met mouse-over.
   Wat ik nu doe is daar een tekenprofiel voor maken. Onhandig is dat
   ik elke keer dan ook nog het tekenprofiel moet toepassen op het
   woord. Is er geen tekenprofiel voor de kruisverwijzing of zo?

Jaap--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.