Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


@Winfried: OK, bij mij helaas niet. Misschien ligt het aan mijn PDF-reader. Ik gebruik Foxit Reader. Ik zal Adobe eens installeren.

Op 6-12-2011 11:14, Winfried Donkers schreef:
In de odt is de kruisverwijzing aanklikbaar, maar in de PDF is dat
niet zo. Hoe kan ik zorgen dat deze ook in de PDF aanklikbaar is? Ik
heb volgens mij alle opties bij de PDF-export al geprobeerd ...
Ik heb even vlug een mini-tekst gemaakt met een kruisverwijzing en daar een pdf (direct exporteren 
naar PDF) van gemaakt: doorklikken in de pdf gaat prima (ik gebruik dit geloof ik veelvuldig, ook 
met hyperlinks).
Ik zie wel dat als je kiest voor export via dialoog (bestand - exporteren als pdf), je een vinkje 
moet zetten voor verwijzingen (tab koppelingen).
(Mijn versie hier is 3.4.4/Windows)

Winfried


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.