Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Ha Jaap,

Jaap van de Putte wrote (06-12-11 11:06)

Wat ik nu doe is daar een tekenprofiel voor maken. Onhandig is dat
ik elke keer dan ook nog het tekenprofiel moet toepassen op het
woord. Is er geen tekenprofiel voor de kruisverwijzing of zo?

Niet meer zo nodig inmiddels, maar het volgende:
als ik tekenopmaakprofielen regelmatig gebruik, koppel ik ze (Extra > Aanpassen) aan bijvoorbeeld ALt-1, Alt-2. Werkt als een speer uiteraard. Alt-0 heb ik gekoppeld aan tekenopmaakprofiel Standaard - tegenwoordig laat Ctrl-M (Opmaak > Standaardopmaak) in LibreOffice Writer de tekenopmaakprofielen ook staan - haalt dus alleen maar de directe opmaak weg. Wat logisch is, maar dan is het wel prettig als je de toepassing van een tekenopmaakprofiel makkelijk (ALt-0) ongedaan kan maken.

vr. groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.