Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Grappig want ik ben de laatste dagen bezig om dat etiketten maken onder de knie te krijgen en daar een instructie voor te schrijven. Ik had dit op verzoek al gedaan voor MS Office 2010 (en dus ook 2007). Dat kun je hier: http://dl.dropbox.com/u/44147217/Samenvoegen%20afdrukken%20MS%20Office%202010.zip vinden. Ik heb dat op het forum van de SeniorWeb vrijwilligers zo omschreven:

De Kerst komt er weer aan en van verschillende zijden werd mij gevraagd hoe je met Office 2010 etiketten kon maken. Daar heb ik dit op gemaakt. Bij Office 2007 werkt het identiek.

Het is een gezipt bestand dat de volgende inhoud heeft:

   . Pdf document met instructie 'Afdrukken samenvoegen 2010.pdf'.
   . Voorbeeld etiketten: 'Etiketten.docx.
   . Excel document met adresgegevens: 'Data voor samenvoegen.xlsx'.
   . Voorbeeld gepersonaliseerde brief: 'Voorbeeld MM brief.docx'
   . Voorbeeld idem maar niet met alle adressen: 'Voorbeeld MM brief
   geselecteerde adressen.docx'

Men was hier zo blij mee dat ik dacht, wellicht doe ik meer mensen een plezier met deze uitgebreide uitleg...

Jan

Omdat ik weet dat er ook senioren zijn die MS Office te duur vinden en steeds meer LibreOffice (eigenlijk helaas vooral OpenOffice.org) gaan gebruiken heb ik hiervoor ook een poging gedaan met een vergelijkbare opzet. Het voorlopige resultaat is hier: http://dl.dropbox.com/u/44147217/Afdrukken%20samenvoegen%20LibO%203.4.4.zip te vinden.


Als ik de finale documenten maak krijg ik als resultaat dat het papierformaat op 'Gebruiker' komt te staan en dat het eigenlijk A4 + 2 mm in de lengte en 2 mm in de breedte wordt. Irritanter is dat ze op Alleen lezen komen te staan (niet altijd overigens) en dat wil ik niet omdat je zo nodig met de hand nog hier en daar even een correctie moet kunnen maken. Wie weet hoe ik dat 'Alleen lezen' eraf kan krijgen of nog mooier kan voorkomen dat dat 'slot' er op wordt gezet.

Ook moet ik er nog achter zien te komen hoe je records kunt uitsluiten, soms wil je niet alle records gebruiken maar er een aantal uitsluiten. Daar ben ik nog mee bezig of ik verzin een trucje om dat te bewerkstelligen, maar liever gewoon in één keer aangeven welke records wel en welke niet moeten worden opgenomen in het etiketten vel/de gepersonaliseerde brief.

JanOp 02-12-2011 10:27, Winfried Donkers schreef:
etiketten afdrukken is in veel pakketten moeizaam en LibreOffice is helaas geen uitzondering.

Het volgende vervelende fenomeen doet zich bij ons voor:
-start nieuw etiketten
-in tabblad etiketten vul ik in Avery A4, label L7159 (ander nummer geeft zelfde effect) en vul ik 
dummy tekst in (geen database);
-in tabblad Opties controleer ik de printerinstellingen; deze staan op A4);
-ik druk op 'nieuw document' en er komt een pagina gevuld met etiketten met de dummy tekst;
-ik kies voor afdrukken en kijk naar de printerinstellingen: afdrukformaat en papierformaat staan 
op Letter-formaat !
(door afdrukformaat op A4 te zetten verklein ik de schaal en gaat het printen fout, ik moet zowel 
papierformaat als afdrukformaat op A4 zetten)

Ik zie dat iemand dit (o.a.) in een uitgebreider verhaal ook al in bug 41755 heeft vermeld en dat 
Cor (Nouws) hier graag over discussieert.
Voor ik mijn bevindigen aan de bugbase toevoeg:
-is dit een bug, verkeerd gebruik van mij (hoe moet het dan?) of gewoon algemeen aanvaarde ellende 
bij etiketten afdrukken (niet aanvaardbaar voor mij)?


Winfried--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.