Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Cor,

Raar inderdaad. Ik zie dat het in de oude OpenOffice.org ook al zo was. 
(Dus het is iig niet een onbedoeld neveneffect van de grooooote 
schoonmaak ;-) )
Is er iemand die in BugZilla wil kijken of er al een issue is of er een 
moet worden gemaakt?

Het grote aantal reacties (en de behoefte aan handleidingen) geven mij aan dat als er iets simpel 
verbeterd kan worden, dit ook gelijk door velen gewaardeerd wordt (of als minder moeilijk ervaren).
Ik ga in BugZilla etiketbug aanvullen/aanmaken en ook in de code kijken. De etiketdefinities heb ik 
al, nu nog zoeken waar en hoe papierformaat wordt toegekend.

Winfried-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.