Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


etiketten afdrukken is in veel pakketten moeizaam en LibreOffice is helaas geen uitzondering.

Het volgende vervelende fenomeen doet zich bij ons voor:
-start nieuw etiketten
-in tabblad etiketten vul ik in Avery A4, label L7159 (ander nummer geeft zelfde effect) en vul ik 
dummy tekst in (geen database);
-in tabblad Opties controleer ik de printerinstellingen; deze staan op A4);
-ik druk op 'nieuw document' en er komt een pagina gevuld met etiketten met de dummy tekst;
-ik kies voor afdrukken en kijk naar de printerinstellingen: afdrukformaat en papierformaat staan 
op Letter-formaat !
(door afdrukformaat op A4 te zetten verklein ik de schaal en gaat het printen fout, ik moet zowel 
papierformaat als afdrukformaat op A4 zetten)

Ik zie dat iemand dit (o.a.) in een uitgebreider verhaal ook al in bug 41755 heeft vermeld en dat 
Cor (Nouws) hier graag over discussieert.
Voor ik mijn bevindigen aan de bugbase toevoeg:
-is dit een bug, verkeerd gebruik van mij (hoe moet het dan?) of gewoon algemeen aanvaarde ellende 
bij etiketten afdrukken (niet aanvaardbaar voor mij)?


Winfried


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.