Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Winfried Donkers,

Op vrijdag 2 december 2011, om 10:27 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] problemen met 
etiketten".

WD> Ik zie dat iemand dit (o.a.) in een uitgebreider verhaal ook al
WD> in bug 41755 heeft vermeld en dat Cor (Nouws) hier graag over discussieert.
WD> Voor ik mijn bevindigen aan de bugbase toevoeg:
WD> -is dit een bug, verkeerd gebruik van mij (hoe moet het dan?) of
WD> gewoon algemeen aanvaarde ellende bij etiketten afdrukken (niet aanvaardbaar voor mij)?
Het heeft er volgens mij mee te maken dat in de Avery gegevens het
papier is gedefinieerd als een Letter en niet als een A4.

Kijk hiervoor even bij Opmaak - Pagina... - Papierformaat nadat je de
etiketten hebt gedefinieerd.

Bij ons waren daarna de problemen opgelost of ik moet het erg mis
hebben.


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.