Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


LS!

Cor Nouws wrote (10-11-11 22:10)

19 november nadert met rasse schreden.

We hebben weer een leuke en nuttige bijeenkomst gehad in Eindhoven.

Al pratende is het plan ontstaan om de volgende keer te wijden aan het testen voor de nieuwe versie, 3.5.0

Als datum hebben we alvast 21 januari geprikt. Dat is net na (1) het verschijnen van de eerste Release Kandidaat van 3.5.0, dus een mooi moment om flink van alles te testen.
Locatie waarschijnlijk weer Eindhoven, Rob?

Het idee is om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te komen.
Dan kan natuurlijk ook digitaal - we zorgen voor een chat-kanaal voor diegenen voor wie afstand / duur een belemmering zijn.


vr groeten,
Cor

1) http://wiki.documentfoundation.org/ReleasePlan/3.5#3.5.0_release


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.