Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Cor,

Als altijd dankbaar voor je antwoorden.
Ik schrijf mijn respons ook maar na jouw opmerkingen.
Maar wel een waarschuwing dat mijn reacties slechts op een eerste ervaring gebaseerd zijn.

Op 2-6-2011 23:37, Cor Nouws schreef:
Ha Joop,

Joop wrote (02-06-11 13:40)
Als je een spreadsheet als data bron registreert wordt er ook een leeg
odb bestand aangemaakt. Waarom dat begrijp ik niet.

Het odb bestand is de geregistreerde database. Niet leeg, het bevat de
verwijzing naar je werkblad. (Of cvs, of mysql, of ...)
Maar odb is toch het bestandtype van base? Ik zet daar na het registreren van mijn werkblad toch niets in. Dus blijft dat toch leeg.

Ik heb het niet geprobeerd, maar als ik een base-database ga aanmaken en registreren, wordt er dan ook een tweede odb bestand aangemaakt?


Ook niet waarom daarvoor niet automatisch de naam van de spreadsheet
wordt gebruikt en waarom dat in eerste instantie in een heel andere map
wordt opgeslagen.

Kijk, dat lijkt me een leuke suggestie voor verbetering.
Wat vinden anderen daar van?

Wil jij dat dan doorgeven!


Nu heb je voor één calc adressenbestand drie namen:
naam1.ods
naam2.odb
adresboeknaam

Waar is die adresboeknaam voor nodig?
Die moest ik ook opgeven aan het eind van de registratieprocedure.

Je het gewoon een Calc-bestand en een ods als geregistreerde database
(gegevensbron, die je in venster F4 ziet).
Doordat ik voor alle drie dezelfde (voor mij eenduidige) naam heb gebruikt, zie ik niet waar de naam vandaan komt die ik met F4 zie.


Ik heb ze alle drie maar hetzelfde genoemd, maar verwarrend is dat wel.
Of zie ik dat verkeerd?

Tja ?
Ja, dus !

Nog enkele aansluitende vragen:

Waarom worden als ik de mail merge brieven (in mijn geval acceptgirokaarten) naar een bestand afdruk er tussen mijn pagina's een onzichtbare, maar wel meetellende extra pagina's aangemaakt, zodat ik bij het echte afdrukken moet instellen om alleen rechter pagina's (voorzijden)af te drukken om te voorkomen dat er om en om bedrukte en onbedrukte pagina's uit mijn printer komen?

Waarom wordt bij het maken zo'n bestand om te printen (ik laat niet gelijk printen, maar wil eerst het document zien, zoals het is geworden) het laatste record dat ik opgeef niet in het bestand opgenomen, hoewel er duidelijk ... t/m ... staat?

Groet,
Joop--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.