Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Op zaterdag 4 juni 2011 00:00:49 schreef Harrie Baken:
Hallo Freek, op 2011-06-03 17:27 schreef je:

[...]

Als ik het oorspronkelijke bestand open als een .zip bestand, dan
zijn de .png bestanden daar te zien. Er zit ook een .wmf bestand bij,
maar die openen met The Gimp lukt niet.

"Mijn" Gimp doet dat wel. Misschien omdat op openSUSE standaard "libwmf"
geïnstalleerd is. ("Library and Utilities for Displaying and Converting
Metafile Images"). Je zou in je distro naar "wmf" kunnen zoeken. Als je
pech hebt kun je altijd nog naar http://wvware.sourceforge.net/libwmf.html
En anders brengen "ImageMagick-extra" of "GraphicsMagick" wel uitkomst.
(Met je eigenlijke .odf-probleem weet ik helaas geen raad. 8^)

Het blijkt dat het .wmf bestand is te openen met LibreOffice Draw. Ik heb 
gewoon met alle programma's die iets met graphics doen geprobeerd om het .wmf 
bestand te openen. Dus dat probleem is opgelost. The Gimp doet dat dus niet, 
hoewel dat het enige programma is dat geregistreerd staat om een .wmf bestand 
te openen.

Nu nog waarom ik de plaatjes kwijt raak.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.