Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Ik krijg elke maand een concept blad binnen ter correctie. Het is gemaakt op 
een Apple computer in het .odf formaat en bevat plaatjes. Na het aanbrengen 
van enige correcties en op voor mij willekeurige momenten krijg ik op de plek 
van de plaatjes plotseling een kader te zien met in rood leesfout. Na opslaan 
zijn de plaatjes verdwenen en soms ook de kaders. In dat laatste geval lijkt 
het alsof deze er nooit zijn geweest.

Is dit een bekend probleem en heeft iemand een hint.

Als ik het oorspronkelijke bestand open als een .zip bestand, dan zijn de .png 
bestanden daar te zien. Er zit ook een .wmf bestand bij, maar die openen met 
The Gimp lukt niet.

Het resulterende .odf bestand openen als .zip bestand laat zien dat er geen 
plaatsjes meer aanwezig zijn; ook niet het .wmf bestand.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.