Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Als verstokte
   dBase/FoxBase gebruiker heb ik me steeds verre gehouden van
   mailmerge met OOo en LibO. Nu moet ik eraan geloven voor het maken
   van brieven (met LibO 3.3.0).Loop tegen het probleem aan van het onderdrukken van regels
   waarbij de cel in calc leeg is, bijv. met de veldnaam Naam2Ik vind op internet twee 
oplossingen die beide niet werken (of die
   ik niet goed uitvoer, dat laatste is 
waarschijnlijker)=================Inhttp://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/OOoAuthors_User_Manual/Writer_Guide/Creating_a_form_letterstaat:
* To suppress blank lines:
* Click at the end of the first paragraph to be suppressed and
     then selectInsertFieldsOther.
* Select theFunctionstab and then click on Hidden
     Paragraph in theTypecolumn.
* Now click in theConditionbox and enter the details
     of the condition that defines a blank address field. It has
     the general form of: ![Database.Table.Database field] where
     the!(NOT) character indicates the negative case and the
     square brackets delineate the condition.
For example, in our Points database the condition to test if
     the Last Name field is empty would be: ![Points.Sheet1.Last
     Name] as illustrated in Figure 18.


* To test for multiple conditions use the operatorsANDand/orORbetween the conditional statements, 
for
     example: ![Points.Sheet1.Title]AND![Points.Sheet1.Last Name].
* ClickInsert,but do not close the dialog until all
     lines have been 
amended.----------------Inhttp://wiki.services.openoffice.org/wiki/NL/Documentation/How_Tos/Suppressing_Blank_Address2_Fields_in_Mail_Merge_Documentsstaat
 (hoewel het daar gaat om etiketten):Selecteer het veld Adres2.
* KiesInvoegenSectie.
* Noem de nieuwe sectie Onderdruk. Selecteer het keuzevakVerbergenen typ de volgende 
voorwaarde.databasenaam.tabelnaam.veldnaamEQ ""
De namen zijn gevoelig voor hoofdletters en het laatste
    gedeelte zijn twee dubbele aanhalingstekens bij elkaar.


Bijvoorbeeld:


databasenaam= DatabaseMetTweeAdresregels


tabelnaam= Tabel1


veldnaam= Adres2


* Klik opInvoegen.=========Heeft iemand goede ervaringen metn van deze methoden? De eerste
  lijkt mij het beste - een functie die een regel onderdrukt. Maar
  waarom moet dat aan het eind van de betreffende regel staan, en
  waarom zie ik daarvan niets in mijn document terug. Wat daar bij e.
  staat snap ik ook niet.Ik krijg graag advies.DankJoop
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.