Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Joop wrote (09-06-11 20:18)
Waarom wordt bij het maken zo'n bestand om te printen (ik laat niet
gelijk printen, maar wil eerst het document zien, zoals het is geworden)
het laatste record dat ik opgeef niet in het bestand opgenomen, hoewel
er duidelijk ... t/m ... staat?

Ik kan dat zo niet zien. Dan zou ik echt een sta voor stap beschrijving
moeten hebben filmpje, ... misschien is het gewoon een bug?

Zou kunnen. Het kan ook een vertaalfout zijn. Ik weet niet wat er in het
Engels staat "to/up and including" of "to/till"? Want dat eerste zou
"t/m" zijn. Anders zou de vertaling "tot" moeten zijn in plaats van "t/m".

Kun je uitleggen waar je opgeeft dat record x t/m y moet worden gebruikt?
Misschien gebruik je wel een heel andere manier van samenvoegen, dan die waarmee ik meestal werk :-)

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.