Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Ha Joop,

Joop wrote (09-06-11 21:03)

Met LibO 3.3.0.4 onder Win XP

Ik maak een brief (één pagina, alleen de voorzijde). Open met F4 mijn
adressenbestand. Sleep enkele headers van kolommen in mijn brief.

Druk op printericoon (of ctrl-p)
Krijg vraag: Uw document bevat database adresvelden. Wilt u een
standaardbrief afdrukken?
Ik klik op ja

In volgende venster geef ik bij Aantal records 1 t/m 5 op
En markeer bij Uitgave op Bestand.
Kies voor Sla op als één enkel document.
OK

Geef de bestandsnaam (testbestandje) op en de map voor het opslaan
Opslaan

Mijn testbestandje heeft 7 pagina's, waarvan er 4 de brieven zijn met de
gegevens van record 1 t/m 4 (dus zonder record 5)
En dan zijn er die 3 onzichtbare achterpagina's voor het duplex-printen.

Ah, die manier. Ja leuk, dat oude venster (OOo 1.x). Nog steeds handig voor sommige dingen.

Ik heb getest in 3.4.0. Daar werkt het OK.
Getest in 3.3.3rc1, daar werkt het niet goed.
Dus waarschijnlijk een bug in de 3.3.x lijn, opgelost voor 3.4.x ...

vr. groeten,
Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.