Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Ha Joop,

Joop wrote (02-06-11 13:40)
Als je een spreadsheet als data bron registreert wordt er ook een leeg
odb bestand aangemaakt. Waarom dat begrijp ik niet.

Het odb bestand is de geregistreerde database. Niet leeg, het bevat de verwijzing naar je werkblad. (Of cvs, of mysql, of ...)

Ook niet waarom daarvoor niet automatisch de naam van de spreadsheet
wordt gebruikt en waarom dat in eerste instantie in een heel andere map
wordt opgeslagen.

Kijk, dat lijkt me een leuke suggestie voor verbetering.
Wat vinden anderen daar van?

Nu heb je voor één calc adressenbestand drie namen:
naam1.ods
naam2.odb
adresboeknaam

Waar is die adresboeknaam voor nodig?
Je het gewoon een Calc-bestand en een ods als geregistreerde database (gegevensbron, die je in venster F4 ziet).

Ik heb ze alle drie maar hetzelfde genoemd, maar verwarrend is dat wel.
Of zie ik dat verkeerd?

Tja ?

vr. groet,
Cor


--
 - http://nl.libreoffice.org
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.