Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hallo Manuel,

Buiten de lijst om heb ik je al een mailbericht gestuurd, maar misschien dat het volgende je ook nog kan helpen. Een tabel gemaakt in WordPerfect 2002 wordt door Writer van LibreOffice (bij mij) gewoon als tabel weergegeven. Deze tabel valt in Writer ook te sorteren. Dat gaat als volgt in Writer: - Selecteer de rijen die je wilt sorteren (Ga aan de linkerkant van de tabel staan op de eerste rij totdat de cursor wijzigt in een pijltje, klik en hou de muisknop ingedrukt en sleep naar beneden tot het aantal gewenste rijen bereikt is)
- Klik vervolgens in de menubalk op *Tabel *en vervolgens op *Sorteren*
- Het dialoogvenster *Sorteren *opent, waarin 3 sorteercriteria opgegeven kunnen worden bij *Sleutel 1, 2 en 3* - Bepaal op welke van de 4 kolommen (ik heb begrepen dat je er 4 hebt) als eerste gesorteerd moet worden en wijzig zonodig het nummer onder *Kolom*. - Geef vervolgens onder *Sleuteltype* aan of de kolom alfanumerieke (tekst) of numerieke gegevens (getallen) bevat. - Daarna eventueel nog aangegeven of de gegevens oplopend (a-z, 1-9) of aflopend (z-a, 9-1) gesorteerd moeten worden
- Klik op *OK*.

Hopelijk maakt dit alles duidelijk,
Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

Op 29-5-2011 16:05, Manuel schreef:
Hallo Piet Jan,

Ik ben blij dat er in ieder geval iemand mij wil helpen.
Helaas lukt het nog steeds niet.
Ik heb een *tabel* gemaakt in WP. Misschien zit daar de fout.
Het is denk ik eenvoudiger om in LibreOffice het tekstbestand om te zetten in in *calc*-bestand. Maar hoe doe ik dat??
Misschien is dan het probleem al opgelost.
Vind je het niet vervelend om zo'n sukkel iets te leren?? Ik heb altijd gewerkt met WordPerfect, maar vooral tekstverwerking.

Ik heb aan de hand van een proefstukje geprobeerd om jouw tekst te volgen, maar het loopt direct al vast bij het selecteren van de eerste regel. Er verschijnt dan ook een menu aan de zijkant met allerlei mogelijkheden. Wanneer je op * rij invoegen* klikt, komt de nieuwe rij onder de eerste rij in plaats van erboven. Ik weet niet hoe ik dat kan veranderen. Wanneer ik rechtsklik op de geselecteerde rij, krijg ik ook een menu, maar daarin staat geen *invoegen*
Daar loopt de zaak al fout.

Wanneer ik op het menu aan de zijkant op *sorteren* klik, krijg ik inderdaad een sorteermenu, maar daar staat alleen maar nummers en geen tekst. Ik heb geprobeerd een kolom te sorteren, maar het doet niets.

Het lijkt me goed om eerst een tekstbestand zoals ik heb, om te zetten in een *calc*-bestand en dan verder te proberen om eruit te komen. Is er soms iemand die in mijn buurt woont, die ter plaatse het een en ander uitlegt? Ik woon in Ammerstol (in de buurt van Schoonhoven of Gouda) Of kan ik je telefonisch bereiken?


met vriendelijke groeten

Manuel Pimentel,
Den Hoeff 39,
Ammerstol
Tel: 0182-35 16 82

-----Oorspronkelijk bericht----- From: H.C. van der Burg
Sent: Friday, May 27, 2011 2:35 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] sorteren

Hallo Manuel,

Het werkt het meest gemakkelijk als je op de eerste regel van de tabel
de "titels" (Nummer CD, Componist, Instrument en Titel+Uitvoerenden
vermeldt. Dit doe je door de eerste rij van de tabel te selecteren en
vervolgens op de rechtermuisknop te klikken. In het menu dat uitklapt
kies je            --IK ZIE GEEN *INVOEGEN* IN DIT MENU--
Daardoor opent een dialoogvenster*Cellen invoegen*, waarin *Cellen naar --CELLEN INVOEGEN ZIE IK OOK NIET beneden verplaatsen* al geselecteerd is. Klik op *OK* en er nt --WAAR STAAT *OK*
bovenaan de tabel een nieuwe rij waar je de titels zoals hierboven
aangegeven per kolom kunt intypen.
Selecteer vervolgens de hele tabel en klik in de bovenste menu balk op
*Gegevens *en kies daarna *Sorteren*. Nu opent zich een oogvenster --ZIJN DAT *GEGEVENSBRONNEN? (F4)
*Sorteren*, waarin je op 3 niveaus kunt gaan sorteren. Op het eerste
niveau *Sorteren op* staat de titel van de eerste kolom (Nummer CD) -- ER STAAN GEEN TITELS BIJ HET SORTEERMENU
reeds geselecteerd. Wil je op een andere kolom sorteren, klik dan op het
pijlpuntje naast "Nummer CD". In het uitklapmenu worden nu de overige
titels van de kolommen getoond, die desgewenst geselecteerd kunnen worden.
Wil je geen kolomtitels maken, dan wordt in het dialoogvenster *Sorteren
*op het eerste niveau *Sorteren op* respectievelijk vermeld: Kolom A,
Kolom B, Kolom C en Kolom D, welke je op dezelfde wijze kunt selecteren
als hierboven omschreven.

Hopelijk kom je er met deze iets uitgebreidere uitleg wel uit.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

Op 27-5-2011 10:49, Manuel schreef:
Beste Piet Jan,
Ik begrijp er helemaal niets van!
Het gaat om een tekstbestand uit WordPerfect.
Het zit als volgt in elkaar:

nummer cd TAB componist TAB instrument TAB titel+uitvoerenden
Ik heb van dit tekstbestand een TABEL gemaakt en daarna ' gegevens ' geselecteerd. Ik heb sorteren geselecteerd.Daarna wordt het voor mij een ondoorgrondelijke brei. Je moet een veld kiezen, maar wat voor veld? Hoe kan ik het veld "instrumenten" kiezen? En hoe gaat het dan verder??
Misschien komt het omdat ik niet gewend ben om te werken met calc.
De help geeft ook geen duidelijke informatie.
Ik hoop dat je me verder kunt helpen.

met vriendelijke groeten,
Manuel Pimentel

-----Oorspronkelijk bericht----- From: P.J. Koeleman.
Sent: Wednesday, May 25, 2011 4:28 PM
To: Manuel
Subject: Re: [nl-users] sorteren

Manuel,

Op woensdag 25 mei 2011, om 14:12 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] sorteren".

M> Hoe kan ik in een tekst sorteren van bepaalde gegevens?
Er van uitgaande dat het hier om Calc gaat.

Selecteer bijvoorbeeld een kolom met gegevens
Kies in het hoofd menu 'Gegevens' en aansluitend 'Sorteren...'


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.