Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hallo Manuel,

Het werkt het meest gemakkelijk als je op de eerste regel van de tabel de "titels" (Nummer CD, Componist, Instrument en Titel+Uitvoerenden vermeldt. Dit doe je door de eerste rij van de tabel te selecteren en vervolgens op de rechtermuisknop te klikken. In het menu dat uitklapt kies je *Invoegen*. Daardoor opent een dialoogvenster*Cellen invoegen*, waarin *Cellen naar beneden verplaatsen* al geselecteerd is. Klik op *OK* en er verschijnt bovenaan de tabel een nieuwe rij waar je de titels zoals hierboven aangegeven per kolom kunt intypen. Selecteer vervolgens de hele tabel en klik in de bovenste menu balk op *Gegevens *en kies daarna *Sorteren*. Nu opent zich een dialoogvenster *Sorteren*, waarin je op 3 niveaus kunt gaan sorteren. Op het eerste niveau *Sorteren op* staat de titel van de eerste kolom (Nummer CD) reeds geselecteerd. Wil je op een andere kolom sorteren, klik dan op het pijlpuntje naast "Nummer CD". In het uitklapmenu worden nu de overige titels van de kolommen getoond, die desgewenst geselecteerd kunnen worden. Wil je geen kolomtitels maken, dan wordt in het dialoogvenster *Sorteren *op het eerste niveau *Sorteren op* respectievelijk vermeld: Kolom A, Kolom B, Kolom C en Kolom D, welke je op dezelfde wijze kunt selecteren als hierboven omschreven.

Hopelijk kom je er met deze iets uitgebreidere uitleg wel uit.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

Op 27-5-2011 10:49, Manuel schreef:
Beste Piet Jan,
Ik begrijp er helemaal niets van!
Het gaat om een tekstbestand uit WordPerfect.
Het zit als volgt in elkaar:

nummer cd TAB componist TAB instrument TAB titel+uitvoerenden
Ik heb van dit tekstbestand een TABEL gemaakt en daarna ' gegevens ' geselecteerd. Ik heb sorteren geselecteerd.Daarna wordt het voor mij een ondoorgrondelijke brei. Je moet een veld kiezen, maar wat voor veld? Hoe kan ik het veld "instrumenten" kiezen? En hoe gaat het dan verder??
Misschien komt het omdat ik niet gewend ben om te werken met calc.
De help geeft ook geen duidelijke informatie.
Ik hoop dat je me verder kunt helpen.

met vriendelijke groeten,
Manuel Pimentel

-----Oorspronkelijk bericht----- From: P.J. Koeleman.
Sent: Wednesday, May 25, 2011 4:28 PM
To: Manuel
Subject: Re: [nl-users] sorteren

Manuel,

Op woensdag 25 mei 2011, om 14:12 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] sorteren".

M> Hoe kan ik in een tekst sorteren van bepaalde gegevens?
Er van uitgaande dat het hier om Calc gaat.

Selecteer bijvoorbeeld een kolom met gegevens
Kies in het hoofd menu 'Gegevens' en aansluitend 'Sorteren...'


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.