Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Beste Piet Jan,
Ik begrijp er helemaal niets van!
Het gaat om een tekstbestand uit WordPerfect.
Het zit als volgt in elkaar:

nummer cd TAB componist TAB instrument TAB titel+uitvoerenden
Ik heb van dit tekstbestand een TABEL gemaakt en daarna ' gegevens ' geselecteerd. Ik heb sorteren geselecteerd.Daarna wordt het voor mij een ondoorgrondelijke brei. Je moet een veld kiezen, maar wat voor veld? Hoe kan ik het veld "instrumenten" kiezen? En hoe gaat het dan verder??
Misschien komt het omdat ik niet gewend ben om te werken met calc.
De help geeft ook geen duidelijke informatie.
Ik hoop dat je me verder kunt helpen.

met vriendelijke groeten,
Manuel Pimentel

-----Oorspronkelijk bericht----- From: P.J. Koeleman.
Sent: Wednesday, May 25, 2011 4:28 PM
To: Manuel
Subject: Re: [nl-users] sorteren

Manuel,

Op woensdag 25 mei 2011, om 14:12 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] sorteren".

M> Hoe kan ik in een tekst sorteren van bepaalde gegevens?
Er van uitgaande dat het hier om Calc gaat.

Selecteer bijvoorbeeld een kolom met gegevens
Kies in het hoofd menu 'Gegevens' en aansluitend 'Sorteren...'


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


--
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 10.0.1375 / Virusdatabase: 1509/3660 - datum van uitgifte: 05/25/11


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.