Date: prev next · Thread: first prev next last


Op zondag 1 januari 2017 12:01 schreef Cor Nouws:

Alex Plantema wrote on 01-01-17 11:36:

In LO zijn er met alle wijzigingen een aantal fouten en nadelen
ingeslopen waar niets aan gedaan wordt.

Ja en nee. Tijdens het maken van verbeteringen en uitbreidingen zijn
ook dingen fout gegaan. Maar daar wordt ook wat aan gedaan. Hoewel
(hopelijk kleinere) dingen vast nog niet allemaal zijn opgelost. Maar
dat kan nog steeds.
Grote ergernissen die er nog voor je zijn?

Bij Calc (andere onderdelen gebruik ik niet of nauwelijks):
Allerlei dialoogvensters die zo nodig vernieuwd moesten worden en nu een onhandige tabvolgorde 
hebben.
Sorteren duurt lang in een groot bestand sinds versie 4.2, zelfs al sorteer je maar een paar rijen.
Ctrl+verticale pijl vanuit een geselecteerd gebied gaat naar de verkeerde rij.
Cursor is vaak onzichtbaar bij bewerken van celinhoud.

Wat mis je met het aanpassen van sneltoetsen?

Het is mij niet duidelijk hoe ik die kan aanpassen.

Extra > Aanpassen > Toetsenbord ?
Je kunt daar globaal of per/afhankelijk van de module aanpassingen
doen. Sommige toetscombinaties kun je niet aanpassen - heeft te maken
met OS-afhankelijkheden (of oude beperkingen die niet zouden moeten
gelden).

Die bedoel ik niet. Het gaat er om welke letters in de menu's onderstreept zijn.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.