Date: prev next · Thread: first prev next last


Alex Plantema wrote on 01-01-17 12:28:

Bij Calc (andere onderdelen gebruik ik niet of nauwelijks):
Allerlei dialoogvensters die zo nodig vernieuwd moesten worden en nu een

Dat was inderdaad zeer nodig.
 https://wiki.documentfoundation.org/Development/WidgetLayout

onhandige tabvolgorde hebben.

Ik zou het heel fijn vinden als je die specifieke voorbeelden kunt
melden. Er zijn door meerdere mensen al verschillende situaties van
onhandige tabvolgorde gemeld en daarna aangepast.

Sorteren duurt lang in een groot bestand sinds versie 4.2, zelfs al
sorteer je maar een paar rijen.

Er is rond versie 4.1, 4.2 een hele verbouwing van de Calc-core code
geweest. Met belangrijke voordelen, maar sorteren is er niet beter van
geworden, ja. Een groot probleem is er in 4.3. uit gegaan. Maar jij zit
op 5.0.6, dus dat probleem kan het niet zijn.
Er worden nog wel regelmatig (allerlei) preformance-issues
gefixed/verbeterd. Maar ik zie geen duidelijke actueel bugmelding op dit
vlak. Behalve deze
https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=101747
(NBV heb je off-list voor mij een flink dummybestand om mee te testen?)

Ctrl+verticale pijl vanuit een geselecteerd gebied gaat naar de
verkeerde rij.

Extra > Opties > Calc > Algemeen > Gebruik oorspronkelijke gedrag voor
cursorverplaatsing bij het selecteren (mooie vertaling, Kees, Leo!).
NB: Deze optie is er gekomen omdat gebruikers, zoals jij :) , reageerden
en discussieerden.

Cursor is vaak onzichtbaar bij bewerken van celinhoud.

Heb ik in de huidige versie nog maar zelden. Veel problemen zijn gefikst.

Extra > Aanpassen > Toetsenbord ?
Je kunt daar globaal of per/afhankelijk van de module aanpassingen
doen. Sommige toetscombinaties kun je niet aanpassen - heeft te maken
met OS-afhankelijkheden (of oude beperkingen die niet zouden moeten
gelden). 

Die bedoel ik niet. Het gaat er om welke letters in de menu's
onderstreept zijn.

Ah, sorry. Zie reactie van Kees.
Ik heb zelf ook gemengde gevoelens bij de hele verbouw van de menu's.
Uitgangspunt is echter geweest dat alle acties via het menu benaderbaar
moeten zijn. Heel veel dingen die vroeger verborgen, of specifiek op een
plekje, waren, zijn nu direct in het menu te zien. Maar het is wel wennen.
LibreOffice is ook wat dat aangaat echt open source: er gebeurt heel
veel, en als je wensen/opmerkingen hebt, kun je bijdragen. Er zijn
altijd mensen die je zo nodig op weg helpen.

groetjes,
Cor


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.