Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Leo

Ik heb hier toen 5.1 net uit kwam ook een discussie over gehad met Cor
(meen ik) en daar kwam uit dat het venster Stijlen en opmaak inderdaad in
de Zijbalk is opgenomen en nog steeds met F11 geopend wordt.
Indien gewenst kun je Stijlen en opmaak uit de Zijbalk slepen waardoor het
weer een zwevend venster wordt.

Vriendelijke groet,
Kees

Op 23 december 2016 om 07:51 schreef Leo Moons <mb676634@proximus.be>:

Beste,

Als ik met de functietoets F11 Stijlen en opmaak oproep, krijg ik de
Zijbalk met
paneel Stijlen en opmaak te zien in versie 5.1.6, maar dat lijkt me niet
volledig logisch, want als ik Functietoets F5 gebruik opent de Navigator,
maar
niet in de Zijbalk en zo hoort het volgens mij ook. Ik vind het best dat
ik de
zijbalk kan aanroepen met een functietoets, maar dat zou dan niet F11 mogen
zijn, want die is al jaar en dag voorbehouden voor Stijlen en opmaak.
Moeten we terug naar het oude gedrag van F11?

Ik denk dat het zo bedoeld is en geen bug is of zien jullie dat anders?

Vriendelijke groeten,

Leo

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.