Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Alex,

Alex Plantema wrote on 01-01-17 11:36:

In LO zijn er met alle wijzigingen een aantal fouten en nadelen
ingeslopen waar niets aan gedaan wordt.

Ja en nee. Tijdens het maken van verbeteringen en uitbreidingen zijn ook
dingen fout gegaan. Maar daar wordt ook wat aan gedaan. Hoewel (hopelijk
kleinere) dingen vast nog niet allemaal zijn opgelost. Maar dat kan nog
steeds.
Grote ergernissen die er nog voor je zijn?

Wat mis je met het aanpassen van sneltoetsen?

Het is mij niet duidelijk hoe ik die kan aanpassen.

Extra > Aanpassen > Toetsenbord ?
Je kunt daar globaal of per/afhankelijk van de module aanpassingen doen.
Sommige toetscombinaties kun je niet aanpassen - heeft te maken met
OS-afhankelijkheden (of oude beperkingen die niet zouden moeten gelden).

groetjes - Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.