Date: prev next · Thread: first prev next last


Op zondag 1 januari 2017 22:42 schreef Cor Nouws:

Alex Plantema wrote on 01-01-17 19:43:

Dit maakt geen verschil. Ik kan er niet achter komen wat die optie
dan wel doet.

Van wat ik me herinner is dit gewoon wat je bedoelt.

- Selecteer twee cellen in twee kolommen.
- Ctrl+Down
 - Met het vinkje niet gezet: springt naar einde van bereik in
   de kolom waar je begon de selectie te maken;
 - Met vinkje gezet:  springt naar einde van bereik in de kolom
   waarnaar je de selectie uitbreidde.

Dat werkt maar dat bedoelde ik niet.
Als je meerdere cellen onder elkaar selecteert en dan Ctrl+Down doet kom je op de verkeerde rij.

Fouten melden is zinloos. Zelfs met een oplossing die ik gevonden heb
wordt niets gedaan.

Jammer dat je die indruk hebt.
Ik weet zeker dat je opmerkingen/suggesties hebt gegeven die nog niet
zijn uitgewerkt. Alles kost tijd en die is beperkt voorradig.
Je bewering echter dat fouten niet worden verbeterd, wordt niet
gestaafd door de realiteit.

De foutmelding dateert uit 2007, mijn oplossing dateert uit 2010: 
https://bz.apache.org/ooo/show_bug.cgi?format=multiple&id=81233
Deze stond ook in de buglijst van LO, maar die kan ik niet meer vinden.
In OO 4.1.3 gaat het nog steeds fout met het voorbeeldbestand op 
https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=9&t=33060 (de formule in Z7 is verkeerd),
maar in LO 5.0.6 en 5.2.4 gaat het nu nog erger fout: de data beginnen in rij 1 in plaats van 3.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.