Date: prev next · Thread: first prev next last


Op zondag 1 januari 2017 16:01 schreef Cor Nouws:

Alex Plantema wrote on 01-01-17 12:28:

Bij Calc (andere onderdelen gebruik ik niet of nauwelijks):
Allerlei dialoogvensters die zo nodig vernieuwd moesten worden en nu
een

Dat was inderdaad zeer nodig.

Voor mij was het volstrekt niet nodig. Het voegt aan mogelijkheden weinig toe, wel moet je vaak een 
andere reactie geven.

onhandige tabvolgorde hebben.

Ik zou het heel fijn vinden als je die specifieke voorbeelden kunt
melden. Er zijn door meerdere mensen al verschillende situaties van
onhandige tabvolgorde gemeld en daarna aangepast.

Zoeken en vervangen. Het blijkt in de laatste versies opnieuw overhoop gegooid te zijn.
Sommige opties staan nu tussen het zoek- en het vervangveld.
Die beide velden zie ik graag als eerste in de tabvolgorde en dan pas de opties.
Ook zou het prettig zijn als je niet elke keer de extra opties hoeft uit te klappen,
dan kun je direct zien of ze nog goed staan.

Ctrl+verticale pijl vanuit een geselecteerd gebied gaat naar de
verkeerde rij.

Extra > Opties > Calc > Algemeen > Gebruik oorspronkelijke gedrag voor
cursorverplaatsing bij het selecteren (mooie vertaling, Kees, Leo!).
NB: Deze optie is er gekomen omdat gebruikers, zoals jij :) ,
reageerden en discussieerden.

Dit maakt geen verschil. Ik kan er niet achter komen wat die optie dan wel doet.
In de help komt hij niet voor.

Extra > Aanpassen > Toetsenbord ?
Je kunt daar globaal of per/afhankelijk van de module aanpassingen
doen. Sommige toetscombinaties kun je niet aanpassen - heeft te
maken met OS-afhankelijkheden (of oude beperkingen die niet zouden
moeten gelden).

Die bedoel ik niet. Het gaat er om welke letters in de menu's
onderstreept zijn.

Ah, sorry. Zie reactie van Kees.
Ik heb zelf ook gemengde gevoelens bij de hele verbouw van de menu's.
Uitgangspunt is echter geweest dat alle acties via het menu
benaderbaar moeten zijn. Heel veel dingen die vroeger verborgen, of
specifiek op een plekje, waren, zijn nu direct in het menu te zien.

Niet alles wat in een contextmenu voorkomt hoeft in het hoofdmenu.

Maar het is wel wennen. LibreOffice is ook wat dat aangaat echt open
source: er gebeurt heel veel, en als je wensen/opmerkingen hebt, kun je bijdragen. Er zijn
altijd mensen die je zo nodig op weg helpen.

Fouten melden is zinloos. Zelfs met een oplossing die ik gevonden heb wordt niets gedaan.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.