Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Alex,

Alex Plantema wrote on 01-01-17 19:43:

Voor mij was het volstrekt niet nodig. Het voegt aan mogelijkheden
weinig toe, wel moet je vaak een andere reactie geven.

't Is open source hè. Het staat je volstrekt vrij om een versie geheel
voor jezelf te maken, waarbij je alleen met je eigen noden rekening houdt.

Zoeken en vervangen. Het blijkt in de laatste versies opnieuw overhoop
gegooid te zijn.
Sommige opties staan nu tussen het zoek- en het vervangveld.
Die beide velden zie ik graag als eerste in de tabvolgorde en dan pas de
opties.

Ben ik met je eens.

Ook zou het prettig zijn als je niet elke keer de extra opties hoeft uit
te klappen,
dan kun je direct zien of ze nog goed staan.

Is al een oude ergernis uit de OOo tijd. Helaas nog steeds niet gefikst.
Ik denk dat ik eens een tijdje stop met testen etc, dan heb ik misschien
tijd om te kijken of ik daar wat aan kan doen.
https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=98544


Dit maakt geen verschil. Ik kan er niet achter komen wat die optie dan
wel doet.

Van wat ik me herinner is dit gewoon wat je bedoelt.

- Selecteer twee cellen in twee kolommen.
- Ctrl+Down
  - Met het vinkje niet gezet: springt naar einde van bereik in
    de kolom waar je begon de selectie te maken;
  - Met vinkje gezet:  springt naar einde van bereik in de kolom
    waarnaar je de selectie uitbreidde.

In de help komt hij niet voor.

Nieuwe bug gemaakt.
https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=105034 Wacht nog op
bevestiging..

Niet alles wat in een contextmenu voorkomt hoeft in het hoofdmenu.

Zeker niet alles wat niet in het menu stond, stond in het contextmenu.

Fouten melden is zinloos. Zelfs met een oplossing die ik gevonden heb
wordt niets gedaan.

Jammer dat je die indruk hebt.
Ik weet zeker dat je opmerkingen/suggesties hebt gegeven die nog niet
zijn uitgewerkt. Alles kost tijd en die is beperkt voorradig.
Je bewering echter dat fouten niet worden verbeterd, wordt niet gestaafd
door de realiteit.

groetjes,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.