Date: prev next · Thread: first prev next last


Deze discussie is een beetje stil gevallen, maar ik wil toch een besluit
nemen.
Tot nu toe hebben Henk en Cor de voorkeur voor handgrepen en Dick en Pieter
de voorkeur voor handvatten. Persoonlijk kan ik me het beste vinden in de
redenering van Dick en kies ik ook voor handvatten.
Als er verder geen onoverkomenlijke bezwaren zijn is wat mij betreft de
keuze gemaakt voor handvatten.

Met vriendelijke groet,
Kees

Op 1 januari 2017 om 14:14 schreef <kwibus@cloudmail.de>:

Mijn vorige antwoord was alleen naar Oolst gestuurd, daarom nu in het
algemeen:Hoi Kees,'Handgreep', dat is het volgens mij niet. Bij een
handgreep denk ik aan iets dat men letterlijk, fysiek, met de handen doet.
Zoals de greep van Heimlich, je weet wel, om verstikking te
voorkomen.'Handvat' lijkt me beter; kan ook figuurlijk gebruikt worden.
'Handle' in het Engels, toch, heeft ook die dubbele betekenis.Overigens
allemaal een voorspoedig 2017, met al het goeds dat iedereen al gewenst
heeft, en zich wensen kan.AdVon:Cor Nouwsoolst@nouenoff.nlGesendet:01.01.2017
11:14An:discuss@nl.libreoffice.org,users@nl.libreoffice.orgBetreff:[nl-users]
Re: [nl-discuss] handvatten of handgrepen en helplijnen of hulplijnen
Hoi Kees,Kees Kriek wrote on 01-01-17 10:25:....Help, maar het wordt 123
keer hulplijnen genoemd. Ik ben zo vrij geweest om
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.