Date: prev next · Thread: first prev next last


Op vrijdag 6 januari 2017 08:55:30 CET schreef Kees Kriek:
Deze discussie is een beetje stil gevallen, maar ik wil toch een besluit
nemen.
Tot nu toe hebben Henk en Cor de voorkeur voor handgrepen en Dick en Pieter
de voorkeur voor handvatten. Persoonlijk kan ik me het beste vinden in de
redenering van Dick en kies ik ook voor handvatten.
Als er verder geen onoverkomenlijke bezwaren zijn is wat mij betreft de
keuze gemaakt voor handvatten.

Ben ik ook voor.

Ik heb nog een suggestie voor een alternatief voor h(e/u)lplijnen namelijk: 
rasterlijnen.


Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.