Date: prev next · Thread: first prev next last


Mijn vorige antwoord was alleen naar Oolst gestuurd, daarom nu in het algemeen:Hoi 
Kees,'Handgreep', dat is het volgens mij niet. Bij een handgreep denk ik aan iets dat men 
letterlijk, fysiek, met de handen doet. Zoals de greep van Heimlich, je weet wel, om verstikking te 
voorkomen.'Handvat' lijkt me beter; kan ook figuurlijk gebruikt worden. 'Handle' in het Engels, 
toch, heeft ook die dubbele betekenis.Overigens allemaal een voorspoedig 2017, met al het goeds dat 
iedereen al gewenst heeft, en zich wensen kan.AdVon:Cor Nouwsoolst@nouenoff.nlGesendet:01.01.2017 
11:14An:discuss@nl.libreoffice.org,users@nl.libreoffice.orgBetreff:[nl-users] Re: [nl-discuss] 
handvatten of handgrepen en helplijnen of hulplijnen
Hoi Kees,Kees Kriek wrote on 01-01-17 10:25:....Help, maar het wordt 123 keer hulplijnen genoemd. 
Ik ben zo vrij geweest om
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.