Date: prev next · Thread: first prev next last


Een kaderlijn die "aangepakt" kan worden heeft de eigenschap om de
cursorpijl, indien geplaatst op de kaderlijn, een hoekje of _ laat worden
met een pijltje er op, als signaal dat er mee gesleept kan worden.
Hetzelfde gebeurt met de cursor op de randen van een venster binnen Ubuntu.
Of dat ook in andere systemen, zoals Windows, gebeurt weet ik niet.

Op 1 januari 2017 om 11:13 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Hoi Kees,

Kees Kriek wrote on 01-01-17 10:25:

....
Help, maar het wordt 123 keer hulplijnen genoemd. Ik ben zo vrij geweest
om
'Helplijnen tijdens het verplaatsen' te wijzigen in 'Hulplijnen tijdens
het
verplaatsen'

Lijkt me goede keuze.

Zo ook handvatten en handgrepen. Handvatten wordt 63 keer gebruikt en
handgrepen 6 keer.
Ik wil dit graag consistent maken en mijn vraag is wat er dan beter is.
Handvatten of handgrepen?

Mijn (nergens op gebaseerde?) persoonlijke voorkeur: handgreep.

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.