Date: prev next · Thread: first prev next last


On 28-01-13 19:31, Kees Kriek wrote:
Op 28 januari 2013 19:04 schreef Joren <joren.libreoffice@telenet.be> het
volgende:

On 28-01-13 18:24, Kees Kriek wrote:

Het bestand is gemaakt door Joren en is te vinden op:
https://www.dropbox.com/s/**jzxgzhhfz5auuh6/vertaling%**
20librelogo%20ENG-NL.ods<https://www.dropbox.com/s/jzxgzhhfz5auuh6/vertaling%20librelogo%20ENG-NL.ods>

inderdaad :-). Staat nog steeds op mijn dropbox. Echter heb ik me niet
verder geconcentreerd/bezig gehouden met dit te vertalen. Vandaar mijn
vraag en geen link naar dit document als 'hé, hier staat iets anders' :-).

Tja, zo'n lijst betekent wel een commitment hè. Er zijn mensen (zoals ik)
die zich daar dan aan gaan houden. Als we er nu anders over denken moet dit
wel met elkaar gedeeld worden, zodat we consistent kunnen zijn.
Inderdaad, daarom heb ik ook deze lijst opgesteld en ter discussie gesteld op deze mailinglijst. Ik denk dat ik zo open mogelijk ben geweest hierover, en zoveel mogelijk de discussie heb opengetrokken. Niet?

Na het maken van deze lijst heb ik mij daadwerkelijk bezig gehouden met vertalingen maar was er de dag erna een probleem vastgesteld met de Pootle server. Daardoor moest men de versie van de vorige dag terugplaatsen, waardoor al mijn wijzigingen verdwenen waren... Daarna niet de moed meer teruggevonden om opnieuw te beginnen. Excuus? Nee, dat heb ik niet nodig. Maar ik denk wel dat ik net door deze lijst te maken streef naar consistentie (én een waarin iedereen zich kan vinden). Aangezien deze strings niet ter discussie zijn gevallen is het gevolg dat iedereen hiermee verder werkt... Niet?

Als we dit inderdaad anders willen (ik heb die lijst eens opgesteld, en er
waren toen bepaalde suggesties op gekomen, maar niet in verband met deze
wijzigingen) ... is er de mogelijkheid om dit in bulk te doen (find &
replace)? Want volgens mij is een consistente vertaling van commands en de
help-bestanden essentieel. (al hoewel ik hiervoor nooit Logo heb gehoord,
laat staan op school iets over geleerd).


  Als ik FILLCOLOR zou moeten vertalen zou ik kiezen voor opvulkleur in
plaats van vullingskleur, maar zeker geen fillkleur.

Eens

ook mee eens


Zo vraag ik mij ook af of in deze materie gesproken moeten worden over
penkleur of lijnkleur; pen instellingen of lijninstellingen.

Geen mening :-) hierover.

Deze 'vertalingen' staan ook in de lijst/
Klopt volledig. Door te zeggen dat ik geen mening heb, zeg ik eigenlijk gewoon dat ik hier persoonlijk niets 'mis' mee vind en het het vrij laat voor discussie/voorstellen/verbetering.

Dit is de eerste keer dat ik zo'n lijst maak en probeer een consistentie te creëren. Als er tips zijn om volgende keer nog een grotere discussie open te trekken hoor ik ze graag :-).

Vriendelijke groet,
Joren

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.