Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Joren,

Als ik je link volgen, zien we in de vertaalde regel (unit 33623331) erboven PRINT FILLCOLOR 
vertaald is als AFDRUKKEN OPVULKLEUR.

Kijken we nog iets verder dan wordt in unit 33623388 FILLCOLOR/FILLCOLOUR (fc) vertaald als 
VULLINGSKLEUR (vk) en 1 unit later is FILLCOLOR ook VULLINGSKLEUR

Dit alles lijkt iets te maken te hebben met de Logo programmeertaal (zie de help van LibreOffice 
Writer, zoekterm LibreLogo werkbalk). In deze helptekst staan nog meerdere niet vertaalde stukken, 
maar van programmeren heb ik in het totaal geen kaas gegeten, dus hierin kan ik niets betekenen.

Als ik FILLCOLOR zou moeten vertalen zou ik kiezen voor opvulkleur in plaats van vullingskleur, 
maar zeker geen fillkleur.

Zo vraag ik mij ook af of in deze materie gesproken moeten worden over penkleur of lijnkleur; pen 
instellingen of lijninstellingen.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Joren [mailto:joren.libreoffice@telenet.be] 
Verzonden: maandag 28 januari 2013 15:37
Aan: discuss@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-discuss] Vertaling LibreLogo FILLCOLOR

Hey,

Voordat ik een vraagje stel in verband met een vertaling, wil ik allereerst ons vertaalteam* ZEER 
hard bedanken :-). Jullie hebben ont-zet-tend veel werk verzet! En ik denk dat dit namens heel de 
community is!

(* ik ga geen namen noemen :-), ik denk dat de personen zich wel aangesproken voelen :-) *)


Anyway: Ik was eens door onze Nederlandse vertalingen aan het scrollen 
en zag volgende suggestie:
https://translations.documentfoundation.org/nl/libo_help/translate.html#unit=33623333
hebben we FILLCOLOR vertaald als 'FILLKLEUR'? (heb dit ook als comment 
geplaatst). Ik ben nog steeds niet vertrouwd met Pootle, maar tot zover 
ik het kan, kan ik geen vertaling vinden in de trend van 'FILLKLEUR'.

Vriendelijke groet,
Joren


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.