Date: prev next · Thread: first prev next last


Hey,

Voordat ik een vraagje stel in verband met een vertaling, wil ik allereerst ons vertaalteam* ZEER hard bedanken :-). Jullie hebben ont-zet-tend veel werk verzet! En ik denk dat dit namens heel de community is!

(* ik ga geen namen noemen :-), ik denk dat de personen zich wel aangesproken voelen :-) *)


Anyway: Ik was eens door onze Nederlandse vertalingen aan het scrollen en zag volgende suggestie:
https://translations.documentfoundation.org/nl/libo_help/translate.html#unit=33623333
hebben we FILLCOLOR vertaald als 'FILLKLEUR'? (heb dit ook als comment geplaatst). Ik ben nog steeds niet vertrouwd met Pootle, maar tot zover ik het kan, kan ik geen vertaling vinden in de trend van 'FILLKLEUR'.

Vriendelijke groet,
Joren


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.