Date: prev next · Thread: first prev next last


Kees Kriek en anderen,

Op maandag 28 januari 2013, om 18:24 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-discuss] Vertaling 
LibreLogo FILLCOLOR".

KK> Het bestand is gemaakt door Joren en is te vinden op:
KK> https://www.dropbox.com/s/jzxgzhhfz5auuh6/vertaling%20librelogo%20ENG-NL.ods


<< KNIP >>Hallo Joren,

Als ik je link volgen, zien we in de vertaalde regel (unit 33623331)
erboven PRINT FILLCOLOR vertaald is als AFDRUKKEN OPVULKLEUR.

Kijken we nog iets verder dan wordt in unit 33623388
FILLCOLOR/FILLCOLOUR
(fc) vertaald als VULLINGSKLEUR (vk) en 1 unit later is FILLCOLOR ook
VULLINGSKLEUR

Dit alles lijkt iets te maken te hebben met de Logo programmeertaal
(zie de help van LibreOffice Writer, zoekterm LibreLogo werkbalk). In
deze helptekst staan nog meerdere niet vertaalde stukken, maar van
programmeren heb ik in het totaal geen kaas gegeten, dus hierin kan ik
niets betekenen.

Als ik FILLCOLOR zou moeten vertalen zou ik kiezen voor opvulkleur in
plaats van vullingskleur, maar zeker geen fillkleur.

Zo vraag ik mij ook af of in deze materie gesproken moeten worden over
penkleur of lijnkleur; pen instellingen of lijninstellingen.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg
Volgens mij wordt Fillcolour in bijvoorbeeld Photoshop vertaald als
Vulkleur. Betaat er interesse dat ik deze vertalingen eens controleer
in Photoshop en AutoCad, dat zijn tenslotte grafische toepassingen die
al enige jaren meegaan.


<< KNIP >>


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.