Date: prev next · Thread: first prev next last
Nogmaals, dank je voor het maken van de lijst. En als er meer mensen
toen
mee hadden gedacht hadden ze nu niet verbaasd geweest over bepaalde
'vertalingen. :-))

OK ok, eens ... maar als iemand komt met een voorstel om de lijst nóg
beter te maken.. Ik neem aan dat Joren hem niet in graniet heeft
gebeiteld ;-)

Die taak wil ik best op mij nemen als jullie er geen bezwaar tegen
hebben dat ik er pas na 13 februari aan kan beginnen.

Lijkt me een goed idee om die lijst dan ergens te publiceren en een
soort van beginnershandleiding te maken voor diegenen die willen gaan
helpen met vertalen. Kunnen jullie je daarin vinden?


Ik vind het een prima idee. Ik heb voor mezelf de lijst al enigszinds
aangevuld met woorden die er nog niet in stonden. Als je wilt kan ik je die
toesturen.

groetjes, Kees


Grx HdV


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.